آی میکس- مواد اولیه طبیعی صنعت غذا

آی میکس یکی از زیرمجموعه های شرکت بازرگانی تضامنی عمرانیان بعنوان یک تامین کننده بین المللی زنجیره ی مواد اولیه ارگانیک مورد نیاز جهت تولید صنعتی مواد غذایی سالم می باشد

آی میکس- مواد اولیه طبیعی صنعت غذا

 آی میکس یکی از زیرمجموعه های شرکت بازرگانی تضامنی عمرانیان به شماره ثبت3263 تاسیس 1366بوده و بعنوان یک تامین کننده بین المللی زنجیره ی مواد اولیه ارگانیک مورد نیاز جهت تولید صنعتی مواد غذایی سالم می باشد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت در این قسمت توضیحاتی درباره شرکت آی میکس قرار می گیرد.. آی میکس یکی از زیرمجموعه های شرکت بازرگانی تضامنی عمرانیان به شماره ثبت3263 تاسیس 1366بوده و بعنوان یک تامین کننده بین المللی زنجیره ی مواد اولیه ارگانیک مورد نیاز جهت تولید صنعتی مواد غذایی سالم می باشد....

ادامه مطلب

آخرین اخبار آی میکس

پنج شنبه 30 فروردین 1397

فیبربامبو bamboo fiber

پنج شنبه 30 فروردین 1397

فیبرها
آخرین اخبار آی میکس همه ی خبرهــا

پیشنهاد شغلی


آی میکس یکی از زیرمجموعه های شرکت بازرگانی تضامنی عمرانیان به شماره ثبت3263 تاسیس 1366بوده و بعنوان یک تامین کننده بین المللی زنجیره ی مواد اولیه ارگانیک مورد نیاز جهت تولید صنعتی مواد غذایی سالم می باشد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت در این قسمت توضیحاتی درباره شرکت آی میکس قرار می گیرد آی میکس یکی از زیرمجموعه های شرکت بازرگانی تضامنی عمرانیان به شماره ثبت3263 تاسیس 1366بوده و بعنوان یک تامین کننده بین المللی زنجیره ی مواد اولیه ارگانیک مورد نیاز جهت تولید صنعتی مواد غذایی سالم می باشد

کار در آیمیکس پیشنهادات شغلی

آی میکس- مواد اولیه طبیعی صنعت غذا

1366بوده و بعنوان یک تامین کننده بین المللی زنجیره ی مواد اولیه ارگانیک مورد نیاز جهت تولید صنعتی مواد غذایی سالم می باشد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت در این قسمت توضیحاتی درباره شرکت آی میکس قرار می گیرد.. آی میکس یکی از زیرمجموعه های شرکت بازرگانی تضامنی عمرانیان به شماره ثبت3263 تاسیس 1366بوده و بعنوان یک تامین کننده بین المللی زنجیره ی مواد اولیه ارگانیک مورد نیاز جهت تولید صنعتی مواد غذایی سالم می باشد....

ادامه مطلب

آی میکس- مواد اولیه طبیعی صنعت غذا


آی میکس یکی از زیرمجموعه های شرکت بازرگانی تضامنی عمرانیان بعنوان یک تامین کننده بین المللی زنجیره ی مواد اولیه ارگانیک مورد نیاز جهت تولید صنعتی مواد غذایی سالم می باشد

صنایع کنسرو

صنایع کنسرو

صنایع گوشت و غذای آماده

صنایع آرد و نان

صنایع نوشیدنی و کنسرو

راه های ارتباطی با ما

ما امیدواریم که از شما خبری بشنویم!

دفتر تهران : خیابان ولیعصر/بعد از پارک ساعی/نبش احتشام/ساختمان ناهید

دفتر شیراز : خیابان ستارخان/ساختمان خضرا2

تلفن دفتر تهران : 20 27 20 88 021

تلفن دفتر شیراز : 4000 649 0713

ارسال
      
imix imix