شرح راه حل:
بافت نرم گوشت میگو و استفاده از انواع مواد پودری در خمیر میگو سوخاری باعث شده احساس جویدنی در این محصول کاهش یابد به منظور رفع این مشکل استفاده از پروتئین بافت‌دار سویا و استابلایزرها بافت محصول را بهبود داده و احساس جویدنی را افزایش می‌دهند.

Golden Protein

محصول Golden Protein، جهت کاهش بهای تمام شده در فرآورده‌های گوشتی و بهبود بافت محصولات بر پایه سبزیجات به تولیدکنندگان صنعت غذا معرفی می‌گردد.

Hudson Bay

سیستم تخصصی براین عمل آوری I-Mix جهت افزایش کیفیت پخت و ظاهر محصولات دریایی، دسته محصولات Hudson Bay را ارائه نموده است. براین Hudson Bay، براین تخصصی جهت تزریق به وسیله اینجکتور به گوشت‌هایی با بافت حساس و لطیف مانند فیله‌های ماهی، میگو، فیله مرغ و انواع استیک جهت ایجاد استحکام بافت و ایجاد احساس دهانی بهتر توسط مصرف کننده طراحی شده است.

Sopro Protein

Sopro Protein، پروتئین بافت‌دار سویا با استفاده از یک تکنولوژی منحصر به فرد، دارای بافتی یکنواخت، متخلخل و اسفنجی خواهد بود که منجر به افزایش میزان و همین‌طور سرعت جذب آب نسبت به انواع سویای بافت‌دار می‌گردد. بنابراین پروتئین سوپرو احساس جویدنی مشابه گوشت در محصول نهایی خواهد داشت که می‌تواند در کاهش بهای تمام شده محصول اثر گذار باشد.

Wheat Fiber Mesh Size- 250

فیبر گندم از جمله فیبرهای مورد استفاده در صنعت غذا می‌باشد که در بهبود خواص کیفی محصول تاثی بسزایی دارد. این محصول طبیعی با استفاده از تکنولوژی‌های خاص دنیا از گندم استحصال می‌شود. فیبر گندم فیبری سفید رنگ است که قسمت اعظم محتوای فیبری را فیبر نامحلول تشکیل می‌دهد. بنابراین ارزش فیزیولوژیکی و تغذیه‌ای قابل توجهی (نظیر غنی سازی با فیبر، کاهش چربی، کاهش شکر، کاهش کالری و غیره) دارند. علاوه بر این، در اغلب فرآورده‌ها و صنایع مختلف غذایی نقش موثر و مفیدی در بهبود خواص تکنولوژیکی دارد.